wydarzeniaOrder „Słoneczny uśmiech”


     Już po raz czternasty odbyła się zorganizowana przez Przedszkole integracyjne „Słoneczko” w Inowrocławiu minispartakiada „Ja też potrafię”. W sportowych konkurencjach rywalizowały dzieci z przedszkoli. Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwali wolontariusze z „Medyka”. Nasi uczniowie byli pomocną dłonią dla dzieci w trakcie wykonywania wszystkich konkurencji sportowych. Brali czynny udział w przygotowaniu imprezy sportowej jak również zadbali o miłą atmosferę w trakcie zabaw.

     W czasie uroczystej gali Urszula Majewska dyrektor „Medyka” odebrała z rąk dzieci Order „Słoneczny Uśmiech”, przyznany za wieloletnie wsparcie i otaczanie opieką małych sportowców przez wolontariuszy podczas minispartakiady.

     Otrzymane odznaczenie to ogromne wyróżnienie dla całej społeczności szkolnej. Jesteśmy z niego bardzo dumni. Cieszymy się, że mamy zaszczyt włączania się w akcję niesienia pomocy dzieciom.

    W czasie tegorocznej minispartakiady opiekę nad wolontariuszami sprawowały:
mgr Barbara Ruczkowska,mgr Anna Dobecka oraz  mgr Anna Basa.

       Dziękujemy wszystkim wolontariuszom, którzy towarzyszyli dzieciom w czasie spartakiady.