wydarzeniaŚwiatowy Dzień Walki z Otyłością


     W ramach obchodów „Światowego Dnia Walki z Otyłością”, 16 października odbyło się spotkanie z cyklu „Porozmawiajmy o...” pod hasłem „Zasady zdrowego żywienia”. Wykład poprowadziła Ewelina Miturska-Maj – biolog oraz dietetyk.

     Celem spotkania było pogłębianie wiedzy na temat prawidłowego żywienia, a także kształtowanie postaw prozdrowotnych. Prowadząca zajęcia omówiła zasady konstruowania prawidłowo zbilansowanej diety na podstawie piramidy żywienia. Uczniowie mogli również obliczyć własną całkowitą przemianę materii należną masie ciała co pozwoliło przeanalizować dotychczasowy styl żywienia.

     Uczestnicy wykładu zostali poproszeni o zapisanie własnego przykładowego planu jednodniowego jadłospisu, który porównano z zaleceniami żywieniowymi. Dzięki temu każdy dowiedział się czy jego styl odżywiania jest bliski lub daleki ideałowi.

     Mamy nadzieję, że wszystkie założone wcześniej cele zostały zrealizowane, a każdy uczestnik zajęć stasuje prawidłowo zbilansowaną dietę w życiu codziennym, bo przecież „Jesteśmy tym, co jemy”.