wydarzeniaPokazy udzielania pierwszej pomocy w Janikowie


Dnia 16 listopada br. słuchacze Szkoły Policealnej Medyczno-Społecznej z wydziału ratownik medyczny pod kierunkiem mgr Anny Urbaniak, zaprezentowali uczniom Gimnazjum w Janikowie, zasady udzielania pierwszej pomocy w omdleniach, oparzeniach, złamaniach oraz krwotokach. Omówiono również sposoby opatrywania ran. Zaprezentowano technikę resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Przyszli ratownicy w pokazach wykorzystali sytuacje pozorowane z zastosowaniem fantomu, sztucznych ran i materiałów opatrunkowych.

Tego typu pokazy pozwalają uświadomić młodzieży jak ważne jest posiadanie umiejętności w zakresie prawidłowego udzielania pierwszej pomocy. Dzięki takim szkoleniom wśród uczniów wyrabia się poczucie odpowiedzialności za życie, zdrowie własne i innych.