wydarzeniaNauczyciele MEDYKA w roli sędziów.


   Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Inowrocławiu zorganizował już po raz XXIII rejonowy etap Ogólnopolskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych wyposażeni w apteczki pierwszej pomocy, mieli za zadanie przejść przygotowaną trasę, na której rozmieszczono stacje z upozorowanymi wypadkami. Na ogólną ocenę zespołu miały wpływ takie czynniki jak: zapewnienie bezpieczeństwa ratowników, rozpoznanie urazów i udzielenie pierwszej pomocy zgodnie z obowiązującymi standardami oraz umiejętność pracy w zespole. Nauczyciele naszej szkoły zostali poproszeni o pełnienie funkcji sędziów punktowych na stacjach pozorowanych.   Zawody odbyły się w Młodzieżowym Domu Kultury „Pszczółka”.

 Zwycięzcom gratulujemy.