wydarzeniaWycieczka do Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bydgoszczy


Słuchacze z pierwszego roku wydziału Opiekunka Dziecięca pod opieką mgr Moniki Kwaśniewskiej-Adryan oraz mgr Moniki Kurzawy w dniu 9. stycznia 2013r. odwiedzili Bydgoski Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych.

Celem wycieczki było poznanie specyfiki pracy jednostek opiekuńczo-wychowawczych. W czasie spotkania odwiedzili oddział przy ul. Traugutta oraz ul. Stolarskiej, gdzie dla dzieci młodszych zaprezentowaliśmy autorskie przedstawienie. Występ bardzo podobał się dzieciom, które włączyły się do wspólnej zabawy.

Serdecznie dziękujemy dyrektorowi, Panu Krzysztofowi Jankowskiemu oraz pracownikom placówek za wprowadzenie nas w specyfikę tej trudnej pracy wychowawczej.