wydarzeniaPokazy udzielania pierwszej pomocy


Dnia 14 kwietnia br., słuchacze z wydziału ratownik medyczny pod kierunkiem mgr Katarzyny Kłos zaprezentowali zasady udzielania pierwszej pomocy uczniom Szkoły Katolickiej w Inowrocławiu.

Przedstawiono zasady udzielania pierwszej pomocy w omdleniach, oparzeniach, złamaniach, krwotokach. Omówiono również sposoby opatrywania ran. Zaprezentowano technikę resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Przyszli ratownicy w pokazach wykorzystali sytuacje pozorowane z zastosowaniem fantomu, sztucznych ran i materiałów opatrunkowych.

Głównym celem, organizowania tego typu pokazów jest upowszechnianie wśród młodzieży zasad w zakresie prawidłowego udzielania pierwszej pomocy. Takie działania, wyrabiają wśród uczniów poczucie odpowiedzialności za życie, zdrowie własne i innych.