wydarzeniaPokazy zabiegów resuscytacyjnych


Dnia 28 maja br. słuchacze Szkoły Policealnej Medyczno-Społecznej z I roku wydziału ratownik medyczny, wraz z opiekunem, zostali zaproszeni do Gimnazjum nr 3, gdzie odbywał się XI POWIATOWY KONKURS WIEDZY RATOWNICZO-POŻARNICZEJ pod hasłem „Ratuj życie, mienie i środowisko”.

Nasi słuchacze zaprezentowali podstawowe zasady resuscytacji. Po pokazach przeprowadzono ćwiczenia praktyczne, w których aktywnie uczestniczyła młodzież. Wiedza oraz umiejętności zdobyte w trakcie pokazów pozwalają na praktyczne ich wykorzystanie w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia.