wydarzeniaUsprawnianie dzieci
z mózgowym porażeniem dziecięcym


Nowe metody usprawniania dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym to temat, który pod kierunkiem mgr Barbary Ruczkowskiej zaprezentowali słuchacze II roku wydziału Technik Masażysta uczniom II roku wydziału Opiekunka Dziecięca. Spotkanie odbyło się 27 listopada br. W czasie prezentacji zwrócono uwagę na to, jak ważne jest aby metody usprawniania uwzględniały wszystkie sfery rozwoju dziecka chorego tak, żeby równocześnie dbać o jego rozwój umysłowy i emocjonalny.

Celem spotkania było pogłębienie wiedzy na prezentowany temat. Treści przekazane zostały w formie prezentacji poparte przykładami oraz zdjęciami.
Uczestnicy ocenili je jako ciekawy sposób na wzbogacenie wiedzy.