wydarzenia„Jak widać kiedy niewiele widać?”


Kolejne spotkanie z cyklu Porozmawiajmy o Zdrowiu odbyło się 1. lutego 2013r. Tym razem mgr Monika Kurzawa oraz mgr Monika Kwaśniewska-Adryan do współpracy zaprosiły mgr Katarzynę Maxelon - pedagoga specjalistę z zakresu surdopedagogiki, oligofrenopedagogiki.

Celem spotkania było wskazanie z jakimi problemami spotykają się osoby niewidome w życiu codziennym.

Uczestnicy spotkania obejrzeli film edukacyjny pt. „Jak widać kiedy niewiele widać” pokazujący symulacje słabego widzenia.