wydarzeniaKompleks nowoczesnych pracowni w „Medyku”


Tradycyjnie już, jak co roku, okres ferii wykorzystany był w szkole na remonty. Tym razem dokonano kompleksowej modernizacji sal, w których odbywają się zajęcia ćwiczeniowe dla słuchaczy z wydziału ratownik medyczny jak i słuchaczy z pozostałych wydziałów.

Dzięki przebudowie pomieszczeń powstał kompleks czterech całkowicie nowych i nowoczesnych pracowni.

Pracownia zabiegów aseptycznych - tutaj słuchacze, uczą się wykonywać zabiegi takie jak wstrzyknięcia podskórne, domięśniowe, dożylne, kroplowe wlewy dożylne, podawanie leków przez pompę infuzyjną.

Pracowania ratownictwa medycznego - sala w której słuchacze wykonują pod kierunkiem czynności ratunkowe na fantomach z wykorzystaniem sprzętu specjalistycznego takie jak intubacja dotchawicza, resuscytacja krążeniowo-oddechowa, defibrylacja.

Sala seminaryjna - nauczyciel w małych grupach ćwiczeniowych prowadzi pogadanki, seminaria, dyskusje, prelekcje przed przystąpieniem do ćwiczeń.

Pracownia medycznych zabiegów ratunkowych - uczniowie wykonują zabiegi medyczne takie jak: zaopatrywanie ran i krwotoków, badanie EKG, monitoring czynności życiowych, transport poszkodowanego i in.

Pomieszczenia bogato wyposażono w specjalistyczny sprzęt.

Kompleks pracowni z ratownictwa medycznego, sprzyja dobrej organizacji zajęć oraz daje możliwość dogłębnego zdobywania wiedzy i umiejętności ratowniczych.