wydarzeniaEgzamin próbny


Jak co roku w Szkole Policealnej Medyczno-Społecznej odbył się próbny egzamin praktyczny potwierdzający kwalifikacje zawodowe dla słuchaczy II roczników.

Egzamin próbny miał na celu zapoznanie słuchaczy z zasadami i formą zdawania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, uzmysłowienie sobie ewentualnych braków oraz ukierunkowanie do dalszej pracy.

Uczestnicy egzaminu próbnego mieli szanse zmierzyć się z emocjami i potencjalnymi problemami, które mogą ich spotkać w trakcie egzaminu organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.