wydarzeniaSzkolenie w zakresie „Ratownictwa Lodowego” Kruszwica 2009


Dnia 24 stycznia w Kruszwicy, nad jeziorem Gopło, odbyło się szkolenie z zakresu „Ratownictwa Lodowego”. Współorganizatorami spotkania byli Ochotnicza Straż Pożarna z Kruszwicy, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z Kruszwicy oraz Szkoła Policealna Medyczno-Społeczna z Inowrocławia. W szkoleniu udział wzięli strażacy z OSP Kruszwica, przedstawiciele WOPR z Kruszwicy, słuchacze Szkoły Policealnej Medyczno-Społecznej z kierunku Ratownik Medyczny oraz kadra pedagogiczna. Program szkolenia obejmował: * Zasady Ratownictwa Lodowego w tym pokazy na lodzie - ratowanie tonącego, * Hipotermię, * RKO osoby dorosłej z zastosowaniem AED. Organizowanie tego typu szkoleń pozwala na zdobycie i uzupełnienie niezbędnej wiedzy oraz umiejętności, które są potrzebne do ratowania ludzkiego życia w sytuacjach bardzo trudnych, często w ekstremalnych warunkach. Pozwala uświadomić społeczeństwu wagę problemu, niebezpieczeństwa jakie niesie korzystanie z akwenów wodnych w czasie zimy. W czasie trwania ćwiczeń wykorzystano specjalistyczny sprzęt. Dyrektor Szkoły składa serdeczne podziękowanie za pomoc w współorganizowaniu szkolenia z „Ratownictwa Lodowego”: * Panu Komendantowi Jackowi Kaczmarkowi, * Kadrze Strażaków OSP Kruszwica, * Panu Maciejowi Banachowskiemu, * Panu Leszkowi Jankowskiemu, * Ratownikom WOPR z Kruszwicy, * Inicjatorowi szkolenia mgr. Dominikowi Chmiel, * Opiekunom: mgr Marii Barszczak, mgr. Piotrowi Kowalskiemu, mgr Annie Urbaniak oraz mgr Annie Wicherskiej, * Słuchaczom Szkoły Policealnej Medyczno-Społecznej z kierunku Ratownik Medyczny, w szczególności Agnieszce Całujak oraz Zdzisławowi Brudz, za prezentację RKO osoby dorosłej z zastosowaniem AED.