wydarzeniaPokazy Ratownictwa Drogowego


W auli gmachu Szkoły Policealnej Medyczno-Społecznej, dnia 12 października 2009 roku o godzinie 10:00, Dyrektor Urszula Majewska dokonała oficjalnego otwarcia Pokazów Ratownictwa Drogowego pod hasłem „Wypadki drogowe - współpraca zintegrowanych służb ratowniczych”.

Głównym celem spotkania było doskonalenie wiedzy i umiejętności w zakresie ratownictwa drogowego.

Organizatorami imprezy była Szkoła Policealna Medyczno-Społeczna w Inowrocławiu.

Przeprowadzenie pokazu, możliwe było dzięki zaangażowaniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszwicy, Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu, Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz PHU TRANSTEL w Bydgoszczy.

Warto przypomnieć, że jest to kolejna wspólnie przygotowana akcja Szkoły Policealnej Medyczno-Społecznej w Inowrocławiu i Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszwicy.

Zgodnie z programem pokazów, wszyscy zebrani w auli szkoły wysłuchali referatów o tematyce:

  • Wypadki drogowe w kontekście pracy funkcjonariuszy Policji, wygłosiły funkcjonariuszki Wydziału Prewencji sierżant Izabela Lewicka - Włoszczak oraz młodszy aspirant Izabela Drobniecka,
  • Techniki wydobywania poszkodowanych w wypadkach z użyciem sprzętu specjalistycznego, który przedstawił Jacek Kaczmarek - Komendant Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszwicy,
  • Pomoc medyczna i zastosowanie sprzętu ortopedycznego podczas wydobywania poszkodowanego, zaprezentowany przez Piotra Kowalskiego – nauczyciela Szkoły Policealnej Medyczno-Społecznej w Inowrocławiu.

Następnie w sytuacji aranżowanej, na boisku Szkoły Policealnej Medyczno-Społecznej strażacy z Kruszwicy zaprezentowali użycie sprzętu ratowniczego w wypadkach drogowych, uwalniając z wraku auta ofiarę kolizji drogowej. Słuchacze „Medyka” z wydziału ratownik medyczny udzielili pomocy medycznej poszkodowanemu człowiekowi.

Wszystkie służby medyczne włączyły się w pokaz:

  • zabezpieczając teren wypadku,
  • uwalniając ofiarę z wraku samochodu,
  • ratując życie poszkodowanemu.

Po pokazie, chętni uczestnicy mieli okazję z bliska zapoznać się ze sprzętem służb ratowniczych oraz porozmawiać z przedstawicielami Straży Pożarnej, Policji, Pogotowia Ratunkowego oraz Szkoły Policealnej Medyczno-Społecznej w Inowrocławiu.

Akcję podsumowała Pani dyrektor Szkoły Urszula Majewska, podziękowała wszystkim służbom oraz słuchaczom biorącym udział w pokazie. Życzyła wszystkim, abyśmy nigdy nie musieli uczestniczyć w takich zdarzeniach jako poszkodowani.

W wyniku skutecznej reklamy, pokazy cieszyły się dużym zainteresowaniem, co bardzo zadowoliło organizatorów, ponieważ celem spotkania było zachęcenie młodzieży do poszerzenia wiedzy na temat ratownictwa drogowego.