wydarzeniaMedyk dzieciom - Rok Janusza Korczaka


Szkoła Policealna Medyczno-Społeczna w Inowrocławiu włączyła się w obchody Roku Korczakowskiego. 5 października br. o godzinie 10.00 w auli szkoły odbyło się spotkanie pod hasłem „Dziecko - ofiara przemocy”.

Celem było przypomnienie, że dziecko ma swoją godność, prawa obywatelskie, miejsce w rodzinie i społeczeństwie.

Program spotkania obejmował wystąpienia zaproszonych gości:

  • asp. Izabella Drobniecka z zespołu ds. nieletnich i patologii - Przemoc wobec dziecka w kontekście pracy Policji.
  • Krzysztof Jankowski Dyrektor Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bydgoszczy - Dziecko ofiarą przemocy w aspekcie medycznym, psychologicznym i pedagogicznym.
  • Maciej Grabowski starszy kurator zawodowy - Praca resocjalizacyjna ze sprawcą przemocy i z poszkodowanymi członkami rodziny.
  • Lilianna Dyks przewodnicząca Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka - Ochrona wolności praw dziecka.

Spotkanie uświadomiło nam, że godność i prawa dziecka są naruszane i opieka nad nimi nie bywa sprawowana należycie. Mamy nadzieję, że uczestnicy nie pozostaną obojętni na los dziecka, znają instytucje w których ofiary przemocy mogą szukać pomocy.