wydarzeniaZajęcia z anatomii i fizjologii


Anatomia (z gr. anatome - rozcinać, rozczłonkowywać) jest nauką o budowie narządów i układów ciała człowieka. Ściśle wiąże się z fizjologią, poświęcając dużo uwagi funkcji i działaniu poszczególnych narządów. Anatomia i fizjologia stanowią podstawę medycyny, gdyż nie można skutecznie udzielić pomocy w chorobie nie znając dokładnie budowy i czynności organizmu zdrowego.

Dlatego też w naszej szkole, słuchacze wszystkich wydziałów zaczynają zgłębiać swoją wiedzę medyczną od poznania anatomii i fizjologii człowieka. Nauka ta pozwala zrozumieć mechanizmy funkcjonowania człowieka, czyli przyszłego pacjenta, a tym samym ułatwi w przyszłości wykonywanie wyuczonego zawodu.

Szkoła wychodząc naprzeciw potrzebom słuchaczy wyposażyła pracownię anatomii w nowoczesny sprzęt i pomoce naukowe, na poziomie jakiego oczekuje współczesna rzeczywistość oraz obowiązujące programy nauczania.

Pracownia wyposażona jest w niezbędne eksponaty do nauki budowy ciała człowieka:

  • szkielet i poszczególne kości: czaszka, kończyna górna z kośćmi ręki i dolna z kośćmi stopy, miednica, kręgosłup, żebra, mostek,
  • mózg,
  • serce,
  • płuca,
  • żołądek, trzustka, śledziona, jelita,
  • narządy moczowo-płciowe męskie i żeńskie,
  • narządy zmysłu: ucho, oko, przekroje anatomiczne głowy,
  • tablice i plansze z przekrojami ciała ludzkiego oraz schematami poszczególnych układów i narządów człowieka.

Sala wykładowa wyposażona jest w nowoczesny sprzęt multimedialny, wzbogacający wykłady i pokazy z anatomii i fizjologii człowieka.

Podczas ćwiczeń z anatomii korzystamy również z nowoczesnego księgozbioru oraz bogato ilustrowanych atlasów anatomicznych, znajdujących się w naszej bibliotece.

Zajęcia z anatomii wzbogacone są wyjściami do Prosektorium oraz udziałem słuchaczy w sekcjach zwłok połączonych z pokazem i wykładem lekarza patomorfologa. Pozwala to zarówno rozbudzać zainteresowania przedmiotem, jak i poszerzać wiedzę z budowy człowieka. Daje to możliwość przygotowania dobrych podstaw do nauki i zgłębiania wiedzy pozostałych przedmiotów medycznych, a tym samym zapewnia solidne wykształcenie naszych słuchaczy z dziedziny ratownictwa medycznego, masażu, farmacji czy opieki nad pacjentem.