wydarzenia



Ogólnopolski Dzień Seniora


   Ogólnopolski Dzień Seniora, który obchodzony jest 15 listopada, zagościł na stałe w kalendarzu wydarzeń „Medyka”. W tym roku spotkania miały charakter cykliczny, odbyły się w październiku i listopadzie. Głównym ich celem było kształtowanie społecznego postrzegania osób starszych oraz podejmowanie działań mających na celu zapewnienie im godnego życia.

   Każde ze spotkań podzielono na dwie części. Pierwszą poprowadziła Pani mgr Monika Kurzawa,  która przedstawiła zagadnienia związane z chorobą Alzheimera. W drugiej części wyświetlono film pt.: "Mama Gógó". Film opowiadał historię starszej kobiety u której zdiagnozowano chorobę Alzheimera.  Pani mgr Monika Kwaśniewska-Adryan przygotowała wystawę książek związanych z omawianym tematem.

   Starzenie się człowieka  jest zjawiskiem nieuniknionym – ludzie starzeli się i starzeją zawsze i wszędzie. Jednak w ostatnich kilkudziesięciu latach intensywność tego zjawiska wzrasta. W związku z tym konieczne jest ciągłe poszerzanie wiedzy o procesach starzenia się organizmu oraz  o biologicznych, medycznych i społecznych konsekwencjach tego procesu i możliwościach wspierania osób starszych.

   Wiedza zdobyta w czasie wykładu pozwoli na prawidłowe sprawowanie opieki nad osobami chorymi.