wydarzeniaMultimedialne spotkanie z edukacją w Gniewkowie


Słuchacze Szkoły Policealnej Medyczno - Społecznej w Inowrocławiu wzięli udział w spotkaniu zorganizowanym przez Fundację „Czarnoziem na Soli” pod hasłem: „Multimedialne Spotkanie z Edukacją”.

Prezentacja odbyła się 26 września br. w Gniewkowie. Całość przygotowywano w ramach projektu „Edukacja - wybór dla przyszłości podinowrocławskich społeczności wiejskich”.

Przedstawiciele społeczności naszej Szkoły w ramach promocji placówki udzielili instruktażu pierwszej pomocy przedmedycznej. Chętni uczestnicy mogli dokonać pomiaru ciśnienia krwi.