wydarzeniaVI Minispartakiada dla Dzieci Niepełnosprawnych


Dnia 17 maja 2011 roku, odbyła się w Hali Widowiskowo-Sportowej VI Minispartakiada dla Dzieci Niepełnosprawnych pod hasłem „Ja też potrafię”.

W sportowych zmaganiach dzieci pomagali wolontariusze ze Szkoły Policealnej Medyczno-Społecznej z wydziału technik masażysta. Tego rodzaju imprezy pozwalają dziecku niepełnosprawnemu zaspokoić potrzeby akceptacji oraz kontaktu z rówieśnikami.

Szkoła od wielu lat współpracuje z Przedszkolem Integracyjnym „Słoneczko” z Inowrocławia.