wydarzeniaMinispartakiada dla Dzieci Niepełnosprawnych


Szkoła Policealna Medyczno-Społeczna w Inowrocławiu od wielu lat aktywnie współpracuje z Przedszkolem Integracyjnym „Słoneczko” w Inowrocławiu oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz dzieci niepełnosprawnych.

Współpraca naszej szkoły w charakterze wolontariuszy z Przedszkolem „Słoneczko” jest już tradycją.

W ramach tej współpracy dnia 15 maja 2013 roku młodzież z wydziałów opiekunka dziecięca, technik masażysta i ratownik medyczny wraz z nauczycielami uczestniczyła w minispartakiadzie dzieci niepełnosprawnych „Ja też potrafię” organizowanej przez Przedszkole Integracyjne „Słoneczko”.

Nasi uczniowie jako wolontariusze byli pomocną dłonią dla dzieci w trakcie wykonywania wszystkich konkurencji sportowych oraz brali czynny udział w przygotowaniu imprezy sportowej jak również zadbali o miłą atmosferę w trakcie zabaw.