wydarzeniaMinispartakiada dla dzieci niepełnosprawnych pod hasłem „Ja też potrafię”


Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu wraz z Dyrekcją i pracownikami Przedszkola nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi „Słoneczko” w Inowrocławiu brało, jak co roku, czynny udział w minispartakiadzie dla dzieci niepełnosprawnych pod hasłem „Ja też potrafię”.

Nauczyciele mgr Anna Dobeckamgr Elżbieta Orzechowska wraz z uczniami i słuchaczami kierunku ratownik medyczny oraz technik masażysta, sprawowali opiekę wolontaryjną nad uczestnikami podczas całej imprezy