wydarzeniaPrzeszczep szpiku kostnego


Dnia 7 kwietnia 2011 roku odbyło się spotkanie szkoleniowo-edukacyjne dotyczące przeszczepu szpiku kostnego.

Organizatorem szkolenia była mgr Katarzyna Kłos - nauczyciel „Medyka”. W spotkaniu wzięli udział słuchacze z kierunków: technik farmaceutyczny, technik masażysta oraz ratownik medyczny, a także nauczyciele naszej szkoły.

Wykład przedstawili reprezentanci akcji SZPIK CITY Pan Marcin Ostajewski i Pan Jarosław Kowal. Zaproszeni goście omówili tematykę nowotworów układu krwiotwórczego - szczególnie jednego z nich - białaczki oraz metody leczenia tej choroby.

Bardzo dokładnie została przedstawiona metoda przeszczepiania szpiku kostnego. Uczestnicy obejrzeli film z procedury przeszczepiania szpiku, udostępniony przez Fundację Przeciw Leukemii. Pan Marcin Ostajewski odpowiedział na zadane przez słuchaczy pytania dotyczące możliwości zostania dawcą szpiku. Pan Jarosław Kowal podzielił się własnym doświadczeniem związanym z przeszczepem szpiku od dawcy niespokrewnionego. Słuchacze z dużym zainteresowaniem wysłuchali prelekcji, obejrzeli film. Zadawali również wiele pytań.

Na koniec spotkania mgr Katarzyna Kłos serdecznie podziękowała zaproszonym gościom za przekazanie cennych informacji na temat dawstwa szpiku kostnego.