wydarzeniaTargi Edukacyjne


Dnia 28 września br. słuchacze oraz kadra pedagogiczna reprezentowała Szkołę Policealną Medyczno-Społeczną podczas Targów Edukacyjnych, których organizatorem było Młodzieżowe Centrum Kariery w Inowrocławiu.

W czasie trwanie targów wyświetlono prezentację Szkoły, rozdawano ulotki. Nasi słuchacze zaprezentowali podstawowe zasady resuscytacji. Po pokazach przeprowadzono ćwiczenia praktyczne, w których aktywnie uczestniczyła młodzież.

Wszystkie osoby zainteresowane ofertą Szkoły mogły zapoznać się ze specyfiką kształcenia w zawodach medycznych i społecznych jakie proponuje placówka.