wydarzeniaTargi edukacyjne


Dnia 19 września 2011r. w Młodzieżowym Domu Kultury „Pszczółka” odbyły się Targi Edukacyjne, w których wzięli udział słuchacze Szkoły Policealnej Medyczno-Społecznej z wydziałów: Ratownik Medyczny, Technik Masażysta, Technik Farmaceutyczny oraz opiekunowie mgr Katarzyna Kłos i mgr Anna Rybacka-Figaj.

Słuchacze z wydziału Ratownik Medyczny zaprezentowali pokazy resuscytacji krążeniowo-oddechowej na fantomie. Prezentacja cieszyła się dużym zainteresowaniem młodzieży odwiedzającej targi.

Wszystkie osoby zainteresowane ofertą Szkoły mogły zapoznać się ze specyfiką kształcenia w zawodach medycznych i społecznych jakie proponuje placówka.