wydarzeniaTargi Edukacyjne


Dnia 27 kwietnia 2010r. słuchacze wraz z nauczycielami Szkoły Policealnej Medyczno-Społecznej uczestniczyli w „Targach Edukacyjnych”, zorganizowanych przez Młodzieżowe Centrum Kariery i Pracy.

Naszą szkołę reprezentowała młodzież z wydziału ratownik medyczny, która w trakcie trwania targów zaprezentowała pokaz swoich umiejętność. Przedstawiając na stanowiskach pozorowanych zasady udzielania pierwszej pomocy.

Prezentacja cieszyła się dużym zainteresowaniem młodzieży odwiedzającej targi.

Wszystkie osoby zainteresowane ofertą Szkoły mogły zapoznać się ze specyfiką kształcenia w zawodach medycznych i społecznych jakie proponuje placówka.

Oferujemy naukę na następujących wydziałach:

  • RATOWNIK MEDYCZNY
  • TECHNIK FARMACEUTYCZNY
  • TECHNIK MASAŻYSTA
  • TERAPIA ZAJĘCIOWA
  • OPIEKUNKA DZIECIĘCA
  • OPIEKUN w DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
  • ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
  • TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH
  • OPIEKUN MEDYCZNY

Serdecznie zapraszamy do nauki w Naszej Szkole!