wydarzenia„Medyk” promuje się na Targach Pracy


   Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu zorganizował Targi Pracy i Przedsiębiorczości. Impreza odbyła  się w piątek 22 kwietnia w Powiatowej Hali Sportowej „Kujawianka” przy III LO. Była to XVII edycja tego przedsięwzięcia. W imprezie brało udział blisko 70 wystawców.  Wśród tak wielu wystawców reprezentujących różne specjalności znalazła się również reprezentacja z naszej  szkoły. Nauczyciele i słuchacze „Medyka” mieli możliwość przedstawienia bogatej oferty edukacyjnej naszego Centrum. Nowoczesna szkoła musi właściwie komunikować się z otoczeniem, aby pozyskiwać fundusze na realizację zadań oraz cieszyć się dobrą renomą w środowisku lokalnym. Uświadomienie korzyści płynących z właściwej promocji placówki oświatowej jest gwarantowanym sukcesem kontaktów lokalnych. Promocja jest dla placówki szansą na realizację wszystkich działań wychowawczych, opiekuńczych i kształcących młodych podopiecznych a co najważniejsze stanowi bezcenne źródło informacji o szkole.