wydarzenia"Nie zabieraj narządów do nieba"


W Szkole Policealnej Medyczno-Społecznej w Inowrocławiu odbyło się spotkanie: "Nie zabieraj narządów do nieba".

Pod takim tytułem 26 stycznia 2012 roku o godzinie 10.00 w auli szkoły odbyło się spotkanie z okazji Ogólnopolskiego Dnia Transplantacji w ramach cyklu "Porozmawiajmy o zdrowiu", zorganizowany przez mgr Elżbietę Orzechowską, mgr Monikę Kurzawęmgr Monikę Kwasniewską-Adryan. Głównym celem spotkania było przekazanie informacji o transplantacji jako metodzie leczenia, roli i wadze oświadczeń woli, a także zachęcenie młodzieży do podejmowania dyskusji na ten temat.

Zgodnie z programem wszyscy zebrani w auli szkoły wysłuchali wykładów:

  • Transplantacja - jestem na tak: mgr Elżbiety Orzechowskiej Koordynatora Transplantacji, pracownika szkoły,
  • Rozpoznanie śmierci mózgu. Rozmowa z  rodziną potencjalnego dawcy. Autoryzacja pobrania narządów: mgr Moniki Karskiej Koordynatora Transplantacyjnego Szpitala Powiatowego w Inowrocławiu,
  • Transplantacje - nowy sposób miłości bliźniego: Kapelana Szpitala Powiatowego w Inowrocławiu Sławomira Jessa,
  • Transplantacja - doświadczyłem: pana Pawła Zielińskiego, pacjenta po przeszczepie.

Odbiorcami wykładów była młodzież z zaproszonych szkół oraz cała społeczność Medyka.

Organizatorzy mają nadzieję, że była to wartościowa lekcja, która pomoże w podjęciu decyzji dotyczącej sprzeciwu lub zgody na oddanie własnych narządów po śmierci, w celu ratowania życia innych.