wydarzeniaNowe wytyczne RKO


Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom słuchaczy z kierunku ratownik medyczny w ramach spotkań organizowanych pod hasłem POROZMAWIAJMY O ZDROWIU, przedstawiono algorytmy postępowania zgodnie z wytycznymi - 2010 rok Europejskiej Rady Resuscytacji.

Wykład odbył się dnia 12 kwietnia 2011 roku. Prelekcję wygłosił mgr Piotr Kowalski.

Spotkanie zorganizowane zostało przez mgr Monikę Kurzawę oraz mgr Monikę Kwaśniewską-Adryan.

Mamy nadzieję, że wiadomości przekazane podczas spotkania, pozwoliły usystematyzować już zdobyta wiedzę, która zostanie wykorzystana w czasie egzaminu oraz przyszłej pracy zawodowej.