wydarzeniaZajęcia otwarte w „Medyku”


Grupa 10 osób zarejestrowanych w Rejonowym Biurze Pracy, 4 września br., uczestniczyła w zajęciach otwartych zorganizowanych przez uczniów wydziału opiekun medyczny forma kształcenia dzienna wraz z opiekunami mgr L. Zagórskąmgr M. Kujawą.

Zajęcia odbyły się w pracowni zabiegów higienicznych i miały na celu przybliżyć tematykę chorób przewlekłych, osób chorych, niepełnosprawnych i w podeszłym wieku. Przedstawiono także charakterystykę oraz zakres kompetencji zawodowych opiekuna medycznego.

Grupa zwiedziła pozostałe pracownie funkcjonujące w szkole. Osobom zainteresowanym zaprezentowano całą ofertę edukacyjną Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu.